HUNGARY

Prof. Dr. Vass Csaba

1973- tól kezdődően szinte megszakítás nélkül tanított az ország különböző egyetemein. Az ELTE BTK kultúrszociológia tanszékének munkatársaként szociológiát, gazdaságelméletet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetem közgazdasági karán gazdaságelméletet és a pénz gazdaságtanát, végül a Miskolci Egyetem Közgazdasági Karán alapítója és Tudományos igazgatója volt a Társadalomgazdasági Intézetnek. A Károli Gáspár Református Egyetem BTK- n a Társadalom és Kommunikáció Tudományi Intézet vezetője és tanszékvezetője, és a BTK általános és tudományos dékán – helyettese volt.

Alapító tagja és oktatója volt a Katolikus Egyetem közgazdasági-, a Gödöllői Egyetem Ökológia-, valamint a Corvinus Egyetem Kommunikáció- és médiatudományi doktori iskoláinak, továbbá a Magyar Közgazdasági Társaság Társadalomgazdasági Szakosztályának alapítója és elnök- helyettese.
Az MTA Filozófia Intézetének bíráló bizottsága – értekezését az akadémiai doktori értekezések színvonalát lényegesen meghaladottabbnak értékelte, s erre alapozva a Filozófiai Társaság titkárává választotta (TIT)

A Szociológia, kandidátusi értekezésében kifejtett tér-elméletének jelentőségét Bolyai elméletéhez hasonította.

A neoliberális elmélettel szemben kidolgozta a társadalomgazdaság-tan elméletét, s ennek sikeres habilitációs megvédését követően egyetemi magántanára lett a gazdaságtudománynak
A politikatudomány területén nemzetközi figyelmet felkeltett eredményei közül kiemelkedett “az identitáshoz való jog és az identitásválasztás szabadsága” elmélete. Az ENSZ, a kisebbségi kérdések megoldására tagjainak javasolta az általa kifejtettek alkalmazását, és Pierre Bourdieu, vezető francia szociológus tanszéket szervezett a téma oktatására az Aix-en Provance-i egyetemen.
Elsőként írta le a globalizáció hatalmi szervezetét, a “nemlegitim hatalmi rendszert.”

Az Ökotáj című tudományos folyóirat szerkesztője.