HUNGARY

Professzorok a Hazáért Alapítvány 

Székhely:  2025 Visegrád Kilátó u. 2/a    

Adószám:  18875315-1-13 ,  …  Cgj: 01-10-041585 

Bankszámla száma:   11703006-21393897   
Neve, címe: OTP Bank Nyrt. 1033 Bp. Flórián tér 15 

Kapcsolattartó: Bognár Ferenc, : 06-30-3689463       

email: info@professzorok-a-hazaert.hu

A társaság működését biztosító alapítvány eddigi költségvetése nagy vonalakban, 

  1. 02. – 2021 03. 21-ig:

  

Kapott támogatások:

induló                             100.000-

házelnöki                   1.000.000-

kisebb adományok össz. 70.000-

  

Kiadások:

Sarokpontok konferencia, 2018. október 13.-án, (kb. 300 fő):

filmfelvétel                           100.000-,

reprez.: étel 120.000-, pogácsa 26.000-, üdító, kávé, 20.000-

eszközbérlés                           60.000-,

eszk. vás.                                20.000- 

szállítás                                 20.000-

  

Jövőkép konferencia 2019. szeptember 13.-án (kb. 200) fő:

filmfelvétel                             50.000-

reprez. üdítő, kávé, pogácsa, 35.000-

eszközök                  7.000-

  

Előadások 2020 őszén:

4 film       100.000-,

( Az ötödik előadás filmje a CMM támogatásában ingyenes volt.)

  

Könyvtámogatás :

100.000-

  

Működési költségek:

könyvelői: (havi 10.000) össz. kb. 450.000-

banki havi 4.000-              össz. kb. 190.000-

ügyvédi egyszeri                                 100.000-

honlap össz. kb.                                    40.000-

  

Kiadások összesen kb. 1.400.000- így már kölcsönből lettek fizetve az utolsó idők kiadásai.

  

A kuratórium tagjai eddig tiszteletdíj és egyéb költségtérítés nélkül látták el feladatukat.

  

Alapító okirat:

Letölthető innen.

Éves beszámolók

Az alapítvány 2017-es éves beszámolója

Az alapítvány 2018-as éves beszámolója

Az alapítvány 2019-es éves beszámolója

Az alapítvány 2020-as éves beszámolója