HUNGARY

Történelem

A magyar történelem honfoglalás előtti időszakának megismeréséhez ajánljuk, a közel 200 éve munkálkodott Horvát István egyetemi tanár munkáit. Ő volt az Országos Széchenyi Könyvtár első ,,igazgatója.” Az ógörögül, héberül és latinul is értő tudós, saját bevallása szerint több, mint 500 oklevelet és történelmi munkát áttanulmányozott. Mivel könyveiben mindig pontosan hozza az idézett helyeket, így munkái kiváló forrásműként szolgálhatnak a történelmet kutatni szándékozók számára.

Művei iránt érdeklődni lehet Pitlu Jánosnál, a 06-30-8489106 számon.