Misszió
Három, hazánk jövőjéért aggódó professzor, a Professzorok a Hazáért társulás keretében szolgálatra hívja az értelmiség nemzetben gondolkodó tagjait. E távoli tudományterületeket összefogó műhelyben szeretnék megtalálni a korunk erkölcsi és gazdasági ingoványából kivezető utakat, és összehangolt lépésekkel gyorsítanák a szükségszerű változási folyamatok menetét. Úgy vélik, össztársadalmi érdekeket szolgáló nemzetstratégiai irányaik mellé megnyerhetik az egész nemzetet, tehát lelki hídként működnének az ország politikailag polarizált pólusai között. Úgy vélik, tudományos véleményükkel jelentősen segíthetnék a döntéshozói szándék és a népérdek hatékony összehangolását. Végül különös hangsúlyt kívánnak adni a nemzeti öntudat gyógyulását és a népességnövekedés beindulását felgyorsító szellemi-lelki ismereteknek.

Budapest, 2016. március 22

Magyari Beck István professzor úr

Prof. Dr. Magyari Beck István
Budapesti Corvinus Egyetem, Filozófia Tanszék Bölcsészdoktor, ELTE 1982. A Pszichológiai Tudományok Kandidátusa (Ph.D), MTA 1980.
Tovább »

Dr. Papp Lajos professzor úr

Prof. Dr. Papp Lajos
A Kaposvári Egyetem emeritus professzora. 1973-ban diplomázott a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán.
Tovább »

Dr. Vass Csaba professzor úr

Prof. Dr. Vass Csaba
1973- tól kezdődően - ekkor a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Filozófia Tanszéke külső munkatársa volt
Tovább »

2017. május 16.

Vendégünk volt
- B. Pintér Márta lelkész, középiskolai tanár,
- és Dr. Benda József az OFI kutatója.

Vendégeinkkel a közoktatás helyzetéről és fejlesztésének további lehetőségeiről beszélgettünk.

Kattintásra megtekinthető a négy kép.

2017. április 27.

Köszönjük Bencsik Andrásnak, hogy újságjában helyt adott nyilatkozatunknak, amely itt a honlapon is elolvasható.  Nyilatkozatunk a CEU-ról

2017. április 19.

Április 19-én vendégünk volt Bencsik András, a Magyar Demokrata újság főszerkesztője.
Vendégünk volt Bencsik András újságíró.
A megbeszélésen előkerült jelenünk összeurópai gyökérproblémája, az a külső ultraliberális gazdasági és szellemi befolyás és beavatkozás, amely tényszerűen bizonyítottan Soros György szervezetein keresztül, hazánkat is eléri. Bencsik András tarthatatlan állapotnak ítélte, hogy Soros György, amerikai titkosszolgálati kapcsolatai, dollármilliárdjaival pénzelt civil hálózata és szervezetei révén, hatalmi polipcsápként hatolhat más országok társadalmaiba. (Így közreműködött az ukrán válság kirobbanásában, ill. az Európát elárasztó migráció elindításában egyaránt.)


Ezért szerintünk a Soros-alapítványok pénzelte Közép-európai Egyetem (CEU) eddigi törvények felett álló - paragrafusokkal játszó és a rendszerváltás utáni kormány engedékenységét élvező – kiváltságos helyzetén változtatni kell! Magyarország függetlensége szempontjából szerencsétlen folyamat, hogy a külső irányítást követő CEU, minőségi diploma ígéretével magához csalogatva a keresztény értékek és hagyományok tagadására kész hallgatói kört, belőlük gyakorlatilag egy megbízhatóan ultraliberális szemléletű elitréteg kapcsolati hálóját alakítja ki.

Vagyis a nem létező amerikai anyaegyetem magyarországi társszervezetének működési feltételeit tisztázó magyar törvénykezdeményezés támogatása, áttételesen, nemzeti ügy! E véleményünkről hivatalos állásfoglalást is kiadunk.

Kattintásra megtekinthető a négy kép.

2017. március 13.

- Vendégünk volt Birinyi József néprajz- és népzenekutató, a Hungarikum Szövetség elnöke, aki ismertette a Hungarikum Szövetség pillanatnyi helyzetét, majd átbeszéltük a jövőbeli együttműködés irányvonalait.

- Dr. Farkasinszky Tibor javaslatát elfogadva, megegyezés született Dr Gyárfás Ágnes munkásságának elismeréséről. Az MBE vezetőjének őstörténetünk alternatívái és szerves műveltségünk feltárásában folytatott évtizedes erőfeszítéseit értékelné társaságunk, a Berzsenyi Dániel Díjjal..
.
- Támogatjuk a Székelyföld területi önrendelkezéséért küzdő Székelyföldért Társaságot..
.
- Kiállunk a székely-magyar rovásírás Hungarikummá minősítése mellett..
.
- Társaságunk, a természet íratlan törvényeivel szembemenő, társadalmilag messzemenően káros és veszélyesen téves iránynak tartja a társadalmi nemek tudománya, az un. gender-kutatás törekvéseit! Ezért nyomatékosan leszögezi, hogy tiltakozik az ELTE Társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakának beindítása ellen.

Kattintásra megtekinthető a két kép.

Következő megbeszélés április 19-én, 15 órakor lesz.

2017. február 20.

A közös koncepció megvalósítása, illetve a nyilvánosság felé való elindulás fontossága került átbeszélésre, továbbá az első lépések irányának és módjának lehetőségei.
Szóba kerültek még a társaság díjalapításának konkrétumai.

Következő megbeszélés március 13-án, du. 14 órakor lesz.

2017. január 11.

Január 11-én megegyezés született arról, hogy:

I.- Társaságunk, a nemzetért való tevékenység elismerésére díjat alapít. Hazáért-éremmel tüntetné ki azokat az embereket, akiknek kiemelkedő munkássága összhangban áll a Társaság célkitűzéseivel.

II.- Konkretizálódott a tevékenységi program. Markáns szerepvállalás a nemzeti közérdek társadalmi népszerűsítésében, ezen belül több, már folyamatban lévő kezdeményezés támogatása:
1)- A devizahiteli bankcsapda ügye;
2)- A letelepedési kötvény megszüntetése;
3)- A honvédség megerősítésének szükségessége;
4)- A nemzeti föld - és talajvédelem új koncepciójának képviselete;
5)- A trianoni diktátum semmisségére irányuló petíció (a perindításnak) országos mozgalommá fejlesztése;
6)- A gellért-hegyi szabadság szobor lecserélése - a Regnum Marianum történelmi jelképeként a Nagyboldogasszony szobrára (Bakk István kezdeményezésének felkarolása);
7)- A csángó fiatalok magyar iskolarendszerének anyagi - szellemi támogatása;
8)- Böjte Csaba testvér dévai gyermekotthonának (ill. más hasonló intézményeknek) támogatása.

Találkozunk február 20-án - hétfőn, 10h 30-kor - az új helyen.

- * -

Gyászoljuk az olaszországi balesetben elhunyt áldozatokat! Osztozunk a sérültek és minden érintett hozzátartozó fájdalmában! Részvétünk!

R.I.P.

November 25.
Megalakult a civil társaságunk!
Professzorok a Hazáért Civil Társaság lettünk.
Következő megbeszélésünk időpontja: január 11., szerda 16 óra.

2016. november 25.

Október 20.
Október 20-án folytatódott az útkeresés, a külgazdasági helyzetértékelésben meghívott vendégünk Lovas István újságíró segített.

Megbeszélés október 20-án.
A megalakítandó civil társaság kapcsán, Papp Lajos professzor jelezte visszavonulási szándékát. Így Ő a továbbiakban nem kíván részt venni a társaság munkájában.

2016. október 20.

Szeptember 14.
Folytatódott az összehangolódó ismerkedés, és véglegesült a jogi forma: civil társaság leszünk.

A megbeszélés témái között szerepelt a kritikus szintre ért európai migrációs helyzet, valamint ennek magyarországi következményei. Szó esett még a megoldáskeresés konszenzusos lehetőségeiről, és hogy ki-ki a saját területén hogyan látja a továbblépéshez vezető út fontosabb tennivalóit.

Kattintásra megnézheti a képeket.

Végül ez úton is gratulálunk Papp Lajos Professzor Úrnak az idei Tőkés-díjhoz!
A híradásokból kimaradt, hogy a Professzor Úr a díj 500.000 ft-jával a kárpátaljai Badaló település életveszélyessé vált óvodája újjáépítéséhez maga is hozzájárulva, küldöttségük képviselőjének adta.

Következő megbeszélés időpontja: október 20.

2016. szeptember 14.

Július 14.
A nyár közepén csak egy baráti beszélgetésre került sor.
A munkát szeptember 8-án folytatjuk.
2016. július 14

2016. július 14.

Június 10.
- Az új tagokkal bővült társaság folytatta a szervezeti felépítés és a cselekvési program kidolgozását.
- A társaság támogatni kívánja egy neve elhallgatását kérő személy kezdeményezését. Az illető úr már tavaly elindította akcióját, és az idén is ca. 50-60 hátrányos helyzetű, határon túli magyar gyermek nyaraltatását igyekszik saját költségén biztosítani. Ebben szeretnénk őt lehetőségeink szerint segíteni.
- A következő megbeszélés időpontja július 14 csütörtök, a helyszín változatlan.

2016. június 10.

Május 13.-án került sor a második megbeszélésre.
Ezen megegyezés született, hogy a társulás meghívásos alapon fog bővülni. Tag lehet nemzeti elkötelezettségű és professzori tudásszintű személy, illetve tiszteletbeli tag címet kaphatnak azok akik valamely kiemelkedő tudományos alkotásukkal vagy életművükkel jelentős mértékben hozzájárultak a magyar szellemi haladáshoz.
Egyebek mellett rögzítve lett a következő találkozó időpontja, június 10-én 16 óra.
Május 13-án Magyari Beck István professzor közreadta koncepcióját a társulás céljairól, munkájáról, mely az alábbiakban olvasható:
Tovább »

2016. május 13.

Partnereink:

  • Szent Korona Társaság
  • Bakk Endre Kanonok Alapítvány
  • Hungarikum Szövetség Hungarikum Szövetség honlapja
  • Székelyföldért Társaság Székelyföldért Társaság honlapja